SSUCv3H4sIAAAAAAAEAH1SQU7DMBC8I/GHyOdKJA3Qij9wAW4VB9fZtladbORdF6Eqf2cdN9JygFtmZnc0s871/q6qzN6Sd+alumYk2IeQiKNlj4PQ9erGQ+cZo7chk5mbZsUQW04EpCyadRsPgptlt4tge2Lfg2aBRoHtAg/IGLzVlCdGdx5PomiaTokZ4iwKv96oOM4yHCXnr0BLx13B1SLMomyIZD6iHWjEyKX5Sk1Q2peJ5M5kFmFa/eP2np3o4Q2cVP/L8NWTgxDsAJiUb/n4XNraIwzuO7eZVM8IAWw5+66MmvOXHKWfe9+GLr4DVNimzqO6ywWdDXmhVc5j9M4PR7WGfIKosJMfBHtFDMhzElNamk4eIcOmbern5qlum/VmWz9u61paTj/uF2WMeAIAAA==

Przedsiębiorstwo Budownictwa Drogowo-Inżynieryjnego Spółka Akcyjna (PBDI S.A.) rozpoczyna naprawę nawierzchni drogi powiatowej nr 3102Z na odcinku Karnice – Śliwin. Zaznaczamy, że nie jest to jeszcze właściwy remont drogi planowany od dawna. Roboty drogowe będą polegały na miejscowym łataniu nawierzchni gdzie jest to konieczne.
Prace potrwają kilka dni i nie powinny powodować utrudnień w ruchu.