w związku z zagrożeniem rozprzestrzeniania się i zarażenia koronawirusem, w trosce o Państwa bezpieczeństwo i pracowników Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rewalu prosimy o ograniczenie do minimum wizyt osobistych w siedzibie Ośrodka i korzystanie z telefonicznej lub elektronicznej formy kontaktu z pracownikami. Przypominam, że wnioski można również składać za pośrednictwem portalu Emp@tia. W przypadku stwierdzenia niepokojących objawów należy powiadomić o tym stację sanitarno-epidemiologiczną:
PSSE Gryfice tel. (91) 387-83-20,
nr telefonu alarmowego 694-493-770
lub zgłosić się do oddziału obserwacyjno-zakaźnego. Narodowy Fundusz Zdrowia uruchomił też specjalną infolinię w sprawie koronawirusa – 800 190 590.


Jednocześnie informuję, że Ośrodek jest i będzie czynny niezmiennie w ustalonych godzinach pracy tj. od 7.30 do 15.30, natomiast zawieszone zostają od dnia 12.03.2020r. dyżury psychologa, prawnika i instruktora ds. uzależnień w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej.
Wypłaty świadczeń będą realizowane w ustalonych terminach.
W przypadku wystąpienia zdarzeń pilnych i interwencyjnych prosimy o kontakt telefoniczny, w szczególności gdy dotyczy to osób samotnych, starszych i niepełnosprawnych. W razie potrzeby dysponujemy transportem.

Prosimy o udostępnianie i rozpowszechnienie informacji

Numery telefonów do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej:
Tel 91 38 62 573
lub numer telefonu komórkowego bezpośrednio do pracowników socjalnych 516 166 613

• Adres poczty elektronicznej: gops@rewal.pl ,
• Epuap: /GOPSwRewalu/skrytka