W związku z sytuacją epidemiologiczną w Samodzielnym Publicznym Zespole Zakładów Opieki Zdrowotnej w Gryficach informujemy, że:

  • do chwili obecnej stwierdzono 3 przypadki zakażenia wśród personelu medycznego koronawirusem SARS-CoV-2, 
  • decyzją Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Gryficach z dn. 02.04.2020 nr PPIS.077.48.2020 wyznaczone zostały oddziały pozostające w kwarantannie: Oddział Chorób Wewnętrznych, Oddział Chirurgiczny, Oddział Chirurgii Ortopedyczno-Urazowej, Szpitalny Oddział Ratunkowy i Oddział Intensywnej Terapii i Anestezjologii – do czasu wykonania testów u personelu i pacjentów, i po uzyskaniu wyników,
  • pozostałe oddziały pracują zgodnie z grafikami dyżurowymi i do zakończenia kwarantanny w/w oddziałów nie przyjmują nowych pacjentów,
  • pacjenci z oddziałów nie objętych kwarantanną będą zgodnie z zaleceniami lekarskimi wypisywani ze szpitala,
  • wykonywane są testy u pacjentów i personelu szpitala, do chwili obecnej do laboratorium wysłane zostało łącznie 28 próbek, liczba ta systematycznie rośnie,
  • dalsze decyzje o zakresie kwarantanny i losach oddziałów będą podejmowane w oparciu o ustalenia z PPIS w Gryficach,
  • budynek główny szpitala, budynek tzw. 90-łóżkowy i budynek przychodni pozostają wyłączone z dostępu osób innych niż personel upoważniony przez szpital,
  • wszystkie obiekty szpitala zostały objęte wzmożonym nadzorem epidemiologicznym,
  • dział żywienia realizuje dostawę posiłków dla pacjentów i personelu w trybie cateringowym.
  • obowiązuje forma przekazywania przesyłek dla osób pozostających w budynkach szpitalnych objętych zakazem wstępu i opuszczania – w tej sytuacji wystarczy dokładnie zapakować przekazywane przedmioty (m.in. ubrania, artykuły spożywcze, środki higieniczne, książki itp.), precyzyjnie ją opisać (imię i nazwisko odbiorcy oraz oddział, na którym przebywa) i przekazać pracownikowi Portierni zlokalizowanej przed szpitalem.

źródło: http://medicam.pl/index.php/pl/3801-komunikat-nr-4