Uczniowie klasy czwartej Szkoły Podstawowej w Rewalu przystąpili do konkursu na kartę rowerową. Wszyscy startujący pomyślnie zdali test z zakresu ruchu drogowego i praktyczną naukę jazdy rowerem. Do egzaminu uczniowie przygotowywali się w ramach zajęć wychowywania komunikacyjnego. Uczniowie w nagrodę otrzymali odblaskowe kamizelki.

Chciałam w imieniu uczniów i swoim  podziękować za pomoc przedstawicielom  Policji w Rewalu  panom P. Pabinowi i M. Ryczko.

Tatiana Sztukin