16 marca mieliśmy okazję uczcić jubileusz 50-lecia pożycia małżeńskiego par z Gminy Rewal. Sześć par zostało uhonorowanych Medalem za długoletnie pożycie małżeńskie.
 
Dostojni jubilaci to:
Danuta i Teofil Andryka
Elżbieta i Stanisław Łonyszyn
Maria i Aleksander Murzynowscy
Anna i Wiesław Traczyk
Zofia i Kazimierz Wachowscy
Teresa i Stanisław Wojciechowscy
Odznaczenie to nadawane jest przez Prezydenta RP na wniosek zarówno samych jubilatów, bądź dzieci, wnuków a nawet przyjaciół pary.
Aktu dekoracji dokonał Wójt Gminy Konstanty Tomasz Oświęcimski.
Uroczystość prowadziła Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego Elżbieta Pekról – Cyrulik.
 
Naszą uroczystość uświetnili ponadto: Poseł na Sejm RP Artur Łącki, Sekretarz Gminy Wioletta Brzezińska, Przewodnicząca Rady Gmiy Wanda Szukała-Błachuta oraz sołtysi Dominika Winiarska-Chodziutko, Przemysław Studziński, Łukasz Tylka i Wojciech Pawluk vel Mikołajczuk.
 
Serdecznie gratulujemy jubilatom i życzymy wielu lat wspólnego życia w zdrowiu i szczęściu. Niech ich świadectwo będzie dla nas wszystkich przykładem miłości i wzajemnego szacunku.