Wydział Ruchu Drogowego Komendy Wojewódzkiej Policji w Szczecinie wspólnie z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie zorganizował konkurs plastyczny w ramach kampanii edukacyjnej pn. „Widocznie – Ekologicznie III”.

Katarzyna Kamyk uczennica klasy szóstej ze Szkoły Podstawowej Zespołu Szkół Sportowych w Rewalu została laureatką konkursu i zajęła trzecie miejsce. Tematem Konkursu było opracowanie dowolną techniką  np. ołówkiem, kredkami, farbami, wycinanką plakatu  pt. ” Jestem widoczny – Jestem bezpieczny”. Do Wydziału Ruchu Drogowego KWP w Szczecinie wpłynęło ponad 70 plakatów wykonanych przez uczniów klas IV – VI szkół podstawowych z terenu całego województwa. Z naszej szkoły na konkurs zostały wytypowane najlepsze prace uczniów: Małgorzaty Korczyńskiej, Maksymiliana Demkowicza, Wiktorii Sztandery, Katarzyny Rogowskiej i Oli Hagaj. Nagroda dla laureatki konkursu przekazana została przez policjantów zachodniopomorskiej drogówki podczas spotkania profilaktycznego.

Koordynator konkursu Tatiana Sztukin