„Człowiek jest wielki nie przez to, co posiada,
lecz przez to, kim jest;
nie przez to co ma, lecz przez to, czym dzieli się z innymi”
św. Jan Paweł II

Dzień 12 czerwca 2014 roku na długo zostanie w pamięci wszystkich, którzy mieli zaszczyt uczestniczyć w II Gali Wyróżnień KAROLKI 2014 w Zespole Szkół Ogólnokształcących im. Jana Pawła II w Pobierowie.
Intencją tej uroczystości miało być przybliżenie naszej szkolnej i lokalnej społeczności faktu, że są wśród nas uczniowie, którzy tak jak niegdyś Karol Wojtyła posiadają rozległą wiedzę, talenty, pasje a także wielkie serce w służbie drugiemu człowiekowi.
O godzinie 10:00 pani dyrektor Jolanta Pytlas wygłosiła słowo wstępne tym samym oficjalnie otwierając Galę.
Prowadzący – przedstawiciele Samorządu Uczniowskiego Kinga Nowak i Kornel Majewski, przywitali zaproszonych na tę uroczystość gości. Swą obecnością zaszczycili nas: ks. prałat Zygmunt Wawszczak, p. Czesława Kowalik – przewodnicząca Koła Emerytów i Rencistów w Pobierowie, p. Bogusław Woźniak – wiceprzewodniczący Rady Gminy Rewal, p. Iwona Zacharczuk – sołtys Pobierowa, p. Magdalena Balkowska-Nowak – radna Rady Gminy Rewal, p. Aneta Wesołka – przewodnicząca Rady Rodziców, Grono Pedagogiczne oraz uczniowie wraz ze swoimi rodzicami.
W oczekiwaniu na wręczenie statuetek, mieliśmy okazję wysłuchać utworu zagranych na pianinie przez uczennicę klasy IIIB KGim. Julię Chukwu.
Wyróżnienia przyznane osobom nominowanym, wręczane były na poziomie klas I-VI KSP oraz klas I-III KGim w 7. kategoriach. Nagrodzonych wyłoniła Kapituła Konkursowa, w skład której wchodziła cała Rada Pedagogiczna.
Jak to na każdej Gali bywa nazwiska odczytywane były z zalakowanych kopert, nagrodzonym towarzyszyły fanfary zaś pamiątkowe statuetki i dyplomy wręczali zwycięzcom zaproszeni goście.
Nagrodzeni na II Gali Wyróżnień KAROLKI 2014:

Geniusz Roku
• szkoła podstawowa – Marcelina Lewandowska – kl. V
• gimnazjum – Julia Chukwu – kl. IIIb

Sportowiec Roku
• szkoła podstawowa – Jakub Skoczyński – kl. IV
• gimnazjum – Dawid Wiaderski – kl. IIIa

Pasjonat Książek
• szkoła podstawowa – Michał Bartkowski – kl. VI
• gimnazjum – Maciej Sikora – kl. II

Artysta Roku
• szkoła podstawowa – Michał Bartkowski – kl. VI
• gimnazjum – Julia Chukwu – kl. IIIb

Wielki Sercem
• szkoła podstawowa – Wiktoria Lewandowska – kl. VI
• gimnazjum – Kinga Nowak – kl. IIIb

Najlepszy Kolega
• szkoła podstawowa – Wiktoria Lewandowska – kl. VI
• gimnazjum – Julia Chukwu – kl. IIIb

Przyjaciel Szkoły
• pan Robert Skraburski – wójt gminy Rewal
Uroczystość zakończył występ uczennicy kl. Ia KGim. Nikoli Jodłowskiej.
Bez wątpienia tegoroczne KAROLKI możemy zaliczyć do wyjątkowych ze względu na nominowanych i nagrodzonych oraz ze względu na atmosferę jaka panowała na sali. Był to piękny i wzruszający dzień.
Wszystkim, którzy przyczynili się do zorganizowania, przygotowania i uświetnienia tej uroczystości serdecznie dziękujemy, a nagrodzonym gratulujemy!

Już dziś z przyjemnością zapraszamy na III Galę Wyróżnień – KAROLKI 2015.

Aneta Krawczuk