15 grudnia 2015r. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rewalu otrzymał z Banku Żywności w Szczecinie nieodpłatnie jabłka pochodzące od polskiego producenta z okolic Radomia (województwo mazowieckie) dla wszystkich mieszkańców gminy Rewal w ilości ok 21 ton. Owoce zostały przekazane do wszystkich sołectw a także do wszystkich szkół i Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Rewalu.

Dziękuję pracownikom Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, strażakom z Ochotniczych Straży Pożarnych w Niechorzu i w Pobierowie, Urzędowi Morskiemu w Niechorzu, Sołtysom i Radom Sołeckim, Straży Gminnej, Gminnemu Ośrodkowi Kultury a także osobom spoza w/w instytucji i organizacji za pomoc w dystrybucji jabłek i udostępnienie pomieszczeń.

Specjalne podziękowania składam Panu Wiesławowi Kalinkiewiczowi za wyjątkowe zaangażowanie w całe przedsięwzięcie.

Justyna Żebrowska
Kierownik GOPS w Rewalu