Referat Ochrony Środowiska Urzędu Gminy w Rewalu informuje, iż przystąpiono do sporządzenia aktualizacji inwentaryzacji wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Rewal.

 

Dane o nieruchomościach, na których znajdują się wyroby zawierające azbest pochodzą głównie od właścicieli i użytkowników nieruchomości. Właściciel, użytkownik wieczysty, zarządca nieruchomości (osoba fizyczna, osoba prawna, jednostka samorządu terytorialnego), który posiada wyroby zawierające azbest na terenie swojej nieruchomości, jest zobowiązany do:

  • sporządzenia oceny stanu technicznego i możliwość bezpiecznego użytkowania wyrobów zawierających azbest (wzór) i przechowywanie jej w książce obiektu budowlanego
  • wypełnienia Informacji o wyrobach zawierających azbest
  • złożenia do 31 stycznia Informacji o wyrobach zawierających azbest:
  • do swojego urzędu gminy – osoby fizyczne
  • do swojego urzędu marszałkowskiego – osoby prawne i jednostki samorządu terytorialnego składania co roku do 31 stycznia zaktualizowanej Informacji o wyrobach zawierających azbest.

 

Aktualne dane z inwentaryzacji wyrobów zawierających azbest są podstawą do ubiegania się   o środki finansowe na usuwanie wyrobów zawierających azbest.

 

Czy dana nieruchomość zawierająca wyroby azbestowe jest wpisana do Bazy Azbestowej można sprawdzić w Elektroniczny System Informacji Przestrzennej (ESIP) do monitorowania procesu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest –  GeoAzbest : https://esip.bazaazbestowa.gov.pl/