Urząd Gminy w Rewalu informuje, że

5 lutego 2016 r.

nastąpi odbiór choinek bezpośrednio z nieruchomości.

Choinki należy wystawić w dniu odbioru przed posesję do godziny 700.

Choinki można również samodzielnie dostarczyć do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów w Pobierowie (ul. Poznańska 31)

W związku z licznymi zapytaniami mieszkańców informujemy, że ze względu na wprowadzony obowiązek selektywnego zbierania i odbierania odpadów komunalnych, w tym odpadów zielonych ulegających biodegradacji, spalanie pozostałości roślinnych jest zabronione.