Pełna treść ogłoszenia dostępna jest tutaj:
https://bip.rewal.pl/artykul/informacja-o-zamiarze-przeprowadzenia-postepowania-o-udzielenie-zamowienia-publicznego-na-odbie