Informujemy, że w związku z realizacją gazociągu podmorskiego w ramach projektu Baltic Pipe w dniach od 3 do 4 marca br. odbędą się badania sejsmiki refrakcyjnej prowadzone w strefie przybrzeżnej w rejonie miejscowości Pogorzelica. Celem badań jest scharakteryzowanie płytkiej budowy geologicznej korytarza dna morskiego w zasięgu około 400 metrów od linii brzegowej.
Prace wykonywane będą przez pracowników firmy Ramboll na zlecenie Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. w Warszawie.
W przypadku pytań prosimy o kontakt z przedstawicielem spółki GAZ-SYSTEM:
Marta Leszczyńska tel. 22 220 13 72 (gazociąg podmorski Baltic Pipe).
Więcej informacji o projekcie Baltic Pipe można znaleźć na stronie: www.baltic-pipe.pl