Dotycząca Programu UE na lata 2014-2020 w Dziedzinie Kształcenia, Szkolenia, Młodzieży i Sportu. Program UE na lata 2014-2020 w dziedzinie kształcenia, szkolenia, młodzieży i sportu, zaproponowany przez Komisję Europejską 23 listopada 2011, nie został jeszcze przyjęty przez europejskie organy prawodawcze.

Komisja podjęła jednak decyzję o opublikowaniu zaproszenia do składania wniosków EAC/S11/13, aby umożliwić płynne wdrożenie programu, gdy tylko europej­skie organy prawodawcze przyjmą akt podstawowy w tej sprawie, oraz aby dać wystarczająco dużo czasu na przygotowanie wniosków potencjalnym beneficjentom dotacji z Unii Europejskiej.