Gmina Rewal zaprasza do uczestnictwa w programie „GRANTY PPGR – Wsparcie dzieci i wnuków byłych pracowników PGR w rozwoju cyfrowym”.
Poprzez złożenie oświadczenia, możecie Państwo zawnioskować o sprzęt komputerowy dla swojego uczącego się dziecka. Następnie, na podstawie zebranych oświadczeń, Gmina Rewal zawnioskuje o grant na zakup sprzętu. Maksymalne dofinansowanie grantu może wynosić do 100% kosztów kwalifikowalnych.
W ramach programu, dziecko w wieku szkolnym (uczące się w szkole podstawowej lub średniej) może ubiegać się o otrzymanie sprzętu komputerowego, pod warunkiem spełnienia jednocześnie dwóch kryteriów:
1.      zamieszkuje miejscowość lub gminę w której funkcjonowało niegdyś zlikwidowane państwowe przedsiębiorstwo gospodarki rolnej,
2.      jego krewni w linii prostej (rodzice, dziadkowie, pradziadkowie) pracowali niegdyś w zlikwidowanym państwowym przedsiębiorstwie gospodarki rolnej i zamieszkiwali w miejscowości lub gminie objętej PPGR.
Środki programu przeznaczone są na zakup sprzętu komputerowego (komputerów stacjonarnych, laptopów, tabletów) wraz z oprogramowaniem,  akcesoriów, usług zapewniających dostęp do Internetu.
Zawnioskować można o jeden sprzęt komputerowy (do wyboru: stacjonarny/laptop/tablet) na każde uczące się dziecko.
W imieniu ucznia niepełnoletniego, oświadczenie składa jego rodzic/opiekun prawny.
Poniżej link do formularza nr 7 
Uczniowie pełnoletni, którzy pobierają nauki w roku szkolnym 2021/2022, składają oświadczenie samodzielnie.
Poniżej link do formularza nr 8
Z uwagi na konieczność weryfikacji danych zawartych w Państwa oświadczeniach, prosimy, w miarę możliwości, o dołączanie do dokumentacji kopii świadectwa pracy lub innego dokumentu potwierdzającego zatrudnienie w zlikwidowanym gospodarstwie PGR.
Podpisane oświadczenia należy złożyć w wersji papierowej w siedzibie Urzędu Gminy Rewal (ul. Mickiewicza 19, Rewal) do dnia 02.11.2021 r. do godz. 15:30.
Nie ma możliwości przesłania wniosku pocztą tradycyjną ani mailowo.
Informacje nt. programu oraz możliwości wnioskowania można uzyskać w Referacie Inwestycji i Infrastruktury Komunalnej Urzędu Gminy Rewal pod numerami telefonu: 91 38 49 038, 91 38 49 031.
 
Linki: