Foto: Google Maps

Miło nam poinformować, że w dniu 8 maja 2020 roku została podpisana umowa o dofinasowanie  środkami pochodzącymi z Funduszu Dróg Samorządowych na zadanie „Przebudowa ulicy Topolowej od skrzyżowania z ul. Kamieńską –  droga wojewódzka nr 102 do ronda przy ul. Władysława Łokietka w Rewalu”

Planowana wartość inwestycji to ok. 1,58 mln zł wartość uzyskanego dofinansowania to ponad 790 tys zł. 

W wyniku realizacji inwestycji przebudowane zostanie ok. 226 metrów drogi oraz wybudowany chodnik, ciąg pieszo-rowerowy oraz wyniesione przejścia dla pieszych.

Efektem realizacji projektu będzie poprawa jakości życia mieszkańców i  estetyki miejsca ale przede wszystkim poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na tym ważnym odcinku drogi.

W najbliższych dniach zostanie ogłoszone postępowanie przetargowe na wybór Wykonawcy robót budowlanych.

Rozpoczęcie prac planowane jest po zakończeniu letniego sezonu wakacyjnego, a zakończenie przewidziane jest na koniec kwietnia 2021 r.