Pod koniec sierpnia Gminę Rewal odwiedziła delegacja w związku ze zgłoszeniem kandydatury przez Centrum Informacji Promocji Rekreacji do rywalizacji o tytuł Europejskiej Stolicy Sportu. Jest to honorowy tytuł nadawany na rok jednej z europejskich gmin. Tytuł ten przyznawany jest przez Federację Sportową ACES  za rozwój sportu, promocji zdrowia oraz za rozwój życia sportowego wśród mieszkańców miasta. Stowarzyszenie przyznaje tytuł w czterech kategoriach:

  • Europejska Stolica Sportu,
  • Europejskie Miasto Sportu (do 500 tys. mieszkańców),
  • Europejska Społeczność Sportowa,
  • Europejskie Miasto Sportu (do 25 tys. mieszkańców).

Gmina Rewal została zgłoszona w trzeciej kategorii. W zgłoszeniu zostały ujęte informacje na temat sportu w Rewalu, z uwzględnieniem danych dotyczących istniejącej infrastruktury sportowej, nakładów finansowych na infrastrukturę, planowanych inwestycji, dostępności mieszkańców do obiektów i zajęć sportowych, inicjatyw w dziedzinie sportu, wydarzeń i projektów realizowanych bezpośrednio przez gminę, sposobów promocji zdrowia i integracji poprzez sport we wszystkich grupach społecznych oraz promocji gminy Rewal jako ośrodka sportu i rekreacji, klubów i stowarzyszeń sportowych.

W czasie obrony tytułu Europejskiej Społeczności Sportowej w trakcie prezentacji obiektów sportowych pracownicy Centrum Informacji Promocji Rekreacji odpowiadali na pytania członków komisji dotyczące wysokości środków przeznaczonych w budżecie na sport, przygotowanie infrastruktury sportowej pod kątem wykorzystania przez lokalną społeczność, w jaki sposób gmina chce wykorzystać przyznany tytuł. Przy ocenie brane były pod uwagę obiekty sportowe znajdujące się na terenie gminy (30 proc. oceny) oraz zaangażowanie w promowanie sportu (70 proc.).

Uzyskanie tego wyróżnienia to nie tylko prestiż dla gminy Rewal ale także możliwość uczestniczenia  w sieci wydarzeń sportowych w całej Europie, możliwość wymiany doświadczeń między miastami czy możliwość korzystania z nowych grantów Unii Europejskiej.

Oficjalne przyznanie tytułu odbyło się 18 listopada 2015 r. w Brukseli w czasie sesji Parlamentu Europejskiego.