W dniu dzisiejszym Gmina Rewal znalazła się na liście projektów dofinansowanych z Programu Inwestycji Strategicznych w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład.

Do Gminy  Rewal trafi 4 165 000 zł na projekt „Rozbudowa szkoły podstawowej w Niechorzu, Gmina Rewal”.

Projekt rozbudowy obejmuje dobudowanie skrzydła o łącznej powierzchni 600 m kw. , w tym budowę czterech sal lekcyjnych i auli.

Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych ma na celu dofinansowanie projektów inwestycyjnych realizowanych przez gminy, powiaty i miasta w całej Polsce. Program realizowany jest poprzez promesy inwestycyjne udzielane przez Bank Gospodarstwa Krajowego.

Szacowana wartość inwestycji :   4 900 000 zł

Wartość dofinasowania :  4 165 000 zł

Wkład własny Gminy Rewal : 735 000 zł

Planowany termin zakończenia robót budowlanych :  1 września 2023r.