Gmina Przyjazna Bałtykowi – Głosujmy !

Fundacja nasza Ziemia cyklicznie organizuje akcje Pt.” Gmina przyjazna Bałtykowi”, podczas której wyłaniane są Gminy aktywnie działające na rzecz poprawy czystości oraz wdrażania efektywnych działań służących poprawie stanu środowiska. Do końca lipca zarówno mieszkańcy jak i turyści mogą oddać swój głos w plebiscycie na Gminę Przyjazną Bałtykowi.

Zapraszamy wszystkich odwiedzających gminę Rewal do oceny działań Gminy na rzecz ochrony Morza Bałtyckiego. Głosowanie odbywa się w dwóch kategoriach: Zapewniania dostępu do publicznych toalet w rejonie plaż miejskich i dbałość o właściwy standard ich utrzymania Zapewnienia dostępu do pojemników/koszy na odpady wytwarzane przez przebywających w rejonie plaż. Zdrowy, morski mikroklimat o podwyższonej zawartości soli i jodu oraz 18 km czystych, piaszczystych plaż – to atuty, które sprawiają, że Gmina Rewal od lat cieszy się ogromną popularnością wśród turystów z Polski i z zagranicy i należy do najchętniej odwiedzanych regionów turystycznych na polskim wybrzeżu.

O wysokiej randze tych obszarów świadczy fakt, że 70% gminy należy do europejskiej sieci ekologicznej Natura 2000. Nakładają się tu: Specjalny Obszar Ochrony (SOO), PLH 320032 Trzebiatowsko-Kołobrzeski Pas Nadmorski, zgodnie z wymogami Dyrektywy Siedliskowej Rady Europy 92/43/EWG oraz Obszar Specjalnej Ochrony (OSO) PLB 320015 Wybrzeże Trzebiatowskie zgodnie z dyrektywą Ptasią Rady Europy 79/409/EWG, a także PLB990003 Zatoka Pomorska oraz PLH99000 Ostoja na Zatoce Pomorskiej obejmujące swoim zasięgiem wody przybrzeżne Morza Bałtyckiego. W krajowej sieci ekologicznej ECONET-PL tereny te położone są na terenie obszaru węzłowego 1M o znaczeniu międzynarodowym. Obszar rezerwatu Liwia Łuża tworzy wschodnią część kompleksu powiązanego ekologicznie z terenami o podobnym statusie w Europie Zachodniej.

Brak przemysłu w najbliższej okolicy, woda morska I klasy czystości oraz krystaliczne czyste powietrze sprawiły, że w 2011 r. aż 6 kąpielisk Gminy Rewal spełniło najwyższe normy prestiżowego międzynarodowego programu na rzecz edukacji ekologicznej otrzymując certyfikat „Błękitnej Flagi” Jednocześnie w 2011 r. Gmina Rewal otrzymała nagrodę „Lidera Polskiej Ekologii, który nadawany jest przez Ministra Środowiska i jest uhonorowaniem tych, którzy przyczyniają się do poprawy stanu środowiska naszego kraju i jakości życia mieszkańców, a działania mają wymierny efekt zarówno w skali lokalnej, jaki globalnej. O popularności plaż gminy Rewal świadczy również wygrana w rankingu 5 najpiękniejszych plaż w Polsce opublikowanym przez miesięcznik “Podróże”, który sprawdził, jakie miejsca na wybrzeżu zasługują na miano tych najładniejszych. W rankingu tym, Trzęsacz znalazł się na pierwszym miejscu.

Swój głos można oddać na platformie przygotowanej przez Fundację Nasza Ziemia, zapraszamy i zachęcamy do głosowania – klik