Bez względu na wiek, czy jesteśmy uczennicami i uczniami klasy ósmej, czy jesteśmy osobami dorosłymi, zdobywanie wiedzy, nowych umiejętności czy nawet podjęcie próby zrozumienia  pojęć, problemów, również często powtarzanych nawet w mediach słów może być ciekawą wyprawą w świat wiedzy, a przede wszystkim zdobycie wiedzy możliwej do wykorzystania. Taką dziedziną wiedzy jest szeroko rozumiana wiedza prawnicza, dla nas , którzy nie jesteśmy zawodowymi prawnikami często wydaje się niemożliwa do poznania i zrozumienia. Jeżeli do braku wiedzy dodamy  stereotypy i mity, a nawet  sceny z filmów, których akcja rozgrywa się na sali sądowej to jesteśmy o krok od fałszywych wyobrażeń, które nie mają nic wspólnego z rzeczywistością!

W dniu 18 marca 2022r. zawarto deklarację o współpracy pomiędzy Wydziałem Prawa i Administracji Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu reprezentowanym przez Dziekana Wydziału Prawa i Administracji prof. dr hab. Tomasza Nieboraka, a Zespołem Szkolno-Przedszkolnym w Niechorzu reprezentowanym przez dyrektora mgr Ewę Łozdowską, w sprawie objęcia patronatu naukowego nad realizacją programu edukacji prawnej w klasach VII i VIII Szkoły Podstawowej im. Leonida Teligi w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Niechorzu.

Celem współpracy zaproponowanej przez wybitnych prawników, profesorów poznańskiego uniwersytetu jest zdobycie wiedzy w zakresie nauk prawnych,  możliwość rozwijania zainteresowań, uatrakcyjnienie zajęć wiedzy o społeczeństwie i doradztwo zawodowe. Istnieje również możliwość  spotkania z pracownikiem naukowym Wydziału Prawa i Administracji UAM, wysłuchania wykładu, nawet w Niechorzu. Nauczyciel wiedzy o społeczeństwie rozumie i jest przekonany, że Wy również rozumiecie , że zrealizowanie tak ambitnych celów wymaga zaangażowania i pracy. Punktem wyjścia musi być opanowanie materiału nauczania  z wiedzy o społeczeństwie,  przede wszystkim z działów poświęconych interesującym  nas  zagadnieniom i dopiero w kolejnym etapie zdobywanie  nowej  wiedzy i umiejętności. Potrzebujemy i wysiłku, i zaangażowania,  i hartu ducha, aby podczas zmagań z szkolną codziennością  zdobyć czas na nowe obowiązki i wytrwać w postanowieniu  osiągnięcia nowych celów.

Trudno już dziś być prorokiem, ale wielu absolwentów naszej szkoły podjęło studia prawnicze, również na Wydziale Prawa i Administracji  Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

Marek Sobkowiak