Bądź wiarygodny wpisz się do „Ewidencji obiektów turystycznych”

Czy wiesz że, każdego dnia dziesiątki turystów dzwonią do Urzędu Gminy, aby potwierdzić istnienie Twojego obiektu noclegowego. Są to Twoi potencjalni klienci, którzy przed dokonaniem przedpłaty wolą się upewnić o Twoim istnieniu. Aby udzielić rzetelnej odpowiedzi każdy gestor Bazy Noclegowej Gminy Rewal ma obowiązek wpisać swój obiekt do Ewidencji obiektów turystycznych nie będących hotelami, motelami i pensjonatami.

Wynika to z art. 39 ust. 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach turystycznych ( Dz. U. z 2014 r., poz. 196 j.t.) Co możesz zyskać?

– wiarygodność wśród turystów szukających noclegu,

– dostęp do bezpłatnego wpisu w bazie noclegowej na oficjalnym serwisie Gminy Rewal,

– unikniesz mandatu podczas kontroli Państwowej Inspekcji Handlowej zgodnie z art. 60. § 4 pkt 3 ustawy z dnia 20 maja 1971r. Kodeks Wykroczeń (j.t. Dz.U z 2013, poz. 482 ze zm.),

– uwiarygodnisz statystki wielkości Bazy Noclegowej Gminy Rewal