Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Gryficach
uprzejmie informuje, że w ramach obchodów w powiecie gryfickim Europejskiego Tygodnia Szczepień, w dniach od 24 do 26 kwietnia 2017r. w godzinach od 10.00 do 13.00 w Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Gryficach przy ul. Nowy Świat 6

zostanie otwarty

PUNKT  INFORMACYJNY DLA RODZICÓW,  OPIEKUNÓW,  OSÓB ZAINTERESOWANYCH

na temat szczepień ochronnych ujętych w kalendarzu szczepień
jako obowiązkowe i zalecane.

Informacji można uzyskać również telefonicznie pod numerem

91 38 78 319 lub 91 38 78 320.

Głównym celem przedsięwzięcia jest propagowanie szczepień jako najskuteczniejszej formy zapobiegania chorobom oraz zwiększenie świadomości społecznej w zakresie korzyści, jakie przyniosły szczepienia.

Europejski Tydzień Szczepień został zapoczątkowany w 2005 roku przez Światową Organizację Zdrowia i od tego czasu, w obchodach aktywnie uczestniczą kraje z całego regionu europejskiego.

– Serdecznie Zapraszamy –

Szczepienia ochronne są najskuteczniejszą metodą profilaktyki chorób zakaźnych.