1 września 2019r. był trudnym momentem w życiu szkoły, ponieważ musieliśmy rozstać się z dawną nazwą placówki: Zespołem Szkół Sportowych. Nasi uczniowie odnosili znaczące sukcesy w różnych dziedzinach sportu na przestrzeni wielu lat.
Nadanie nowej nazwy: Zespół Szkolno-Przedszkolny w Rewalu, ukierunkowało tory rozwojowe placówki. Postanowiliśmy rozwijać szkolny nurt ekologiczny, wpisując w program pracy szkoły różne inicjatywy i projekty ekologiczne.
Zdobycie Krajowego Certyfikatu Szkoły Promującej Zdrowie bardzo dobrze wpisuję się
w obecne działania placówki. Angażowanie całej społeczności szkolnej wokół tematów związanych z troską o własne zdrowie, środowisko i szeroko rozumianą ekologię, przyniosło wiele wymiernych efektów.
Podczas walentynek uczniowie i pracownicy szkoły wzięli udział w akcji ,,Adoptuj fokę na Walentynki”, której celem było wsparcie działań WWF zmierzające do odbudowy populacji tego gatunku w Bałtyku.
Dzięki pomysłom, zaangażowaniu pracowników i uczniów, za szkołą powstaje ,,Zielone miejsce odpoczynku”. Uporządkowaliśmy teren, posadziliśmy nowe krzewy i drzewa. Najwięcej satysfakcji sprawiły wszystkim jesienne nasadzenia kwiatów cebulowych, które niedawno zachwyciły nas swoja urodą. Nie zabrakło także karmników. Dzięki wsparciu władz gminy i przekazanej karmie, mogliśmy w czasie mrozów dokarmiać ptaki.
Podobne miejsce z myślą o uczniach i nauczycielach powstało w szkole na pierwszym piętrze. Nazwaliśmy je ,,Zieloną strefą harmonii” – szczególny kącik odpoczynku, miejsce relaksu i wyciszającej muzyki. Dla nauczycieli będzie to miejsce pomocne w prowadzeniu ciekawych zajęć z dziećmi.
Naszym ostatnim wyzwaniem, które zakończyło się sukcesem było zdobycie grantu w wysokości dziesięciu tysięcy złotych na realizację autorskiego projektu ,,Edukacyjna Ścieżka Ekologiczna i warsztaty edukacyjne pt. ,,Morświnkowe opowieści”. Konkurs zorganizowany został przez
Fundusz Naturalnej Energii
. Celem projektu jest podniesienie świadomości ekologicznej uczniów naszej szkoły, społeczności lokalnej i turystów odwiedzających licznie nasze wybrzeże poprzez stworzenie ścieżki ekologicznej.
Cały czas poszukujemy i realizujemy kolejne projekty ekologiczne –najnowsza inicjatywa
to ,,Program z Pandą” przeznaczona dla uczniów klasy IV i uczniów ,,Zielonego Patrolu”, edukacyjna przygoda przygotowana przez Fundację WWF Polska. W ramach projektu będzie poruszana tematyka związana z powiązaniami w przyrodzie, aby uczniowie lepiej zrozumieli, jak mocno jesteśmy zależni od świata przyrody.
Czekamy na bezpowrotny koniec pandemii i powrót uczniów do zajęć stacjonarnych, aby
w pełni rozwijać nasze działania ekologiczne.
 
Jolanta Tomczuk-Zając, Marta Lenkiewicz, Małgorzata Sobolak