W dniu 29 kwietnia 2022r. w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Rewalu, (pokój nr 2) przy ul. Warszawskiej 31 od godziny 10.00 do 15.30 będzie dyżurował pracownik Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w Gryficach, który pomoże obywatelom Ukrainy w założeniu konta na Platformie Usług Elektronicznych (PUE) udostępnianej przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych oraz w złożeniu wniosku o świadczenie wychowawcze 500+.
Należy mieć przy sobie:
– zaświadczenie o nadaniu numeru PESEL (swoje i dzieci),
– paszporty (swój i dzieci – jeżeli są)
– postanowienie sądu polskiego o ustanowienie opiekuna tymczasowego -w przypadku opiekunów tymczasowych,
– numer rachunku bankowego założonego w polskim banku,
– dokument potwierdzający założenie profilu zaufanego,
– telefon komórkowy – z polskim numerem
 
29 квітня 2022 року в міському центрі Соціального Забезпечення у Ревалі (кабінет#2) біля вул.Варшавська, 31 від 10:00 до 15:30 буде чергувати працівник Соціальної Безпеки в Грифіцах, який допомагатиме громадянам України у створенні рахунку на платформі електронних послуг (PUE), що надається Закладом Соціального Страхування, а також в складанні заяви допомоги по догляду за дитиною 500+.
З собою потрібно мати :
– свідоцтво про надання номеру PESEL (свого і дитини),
-паспорти (свій і дитини, якщо є),
-розпорядження польського суду у встановлені опікуна тимчасового,
-номер банківського рахунку, що відкритий в польському банку,
-документ, що підтверджує створення надійного профілю,
-мобільний телефон з польським номером.