W jednostce OSP Pobierowo zostało zrealizowane zadanie pn. ”Dofinansowanie zakupu sprzętu i wyposażenia jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych MAŁY STRAŻAK – 2022” dofinansowane przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie. W ramach programu zakupiono:
– 20 szt. węży,
– pilarkę spalinową do materiałów wielowarstwowych.
Wartość zadania: 14300 zł
Kwota dofinansowania: 10700 zł