Bardzo dobra wiadomość dotarła dziś ze spółki Wodociągi Rewal. Zgłoszony do Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie wniosek na rozdział kanalizacji ogólnospławnej na ul. Bursztynowej w Niechorzu otrzymał dofinansowanie unijne. Całkowity koszt inwestycji wyniesie 14,4 mln zł, natomiast przyznane dofinansowanie wynosi niemal 7,5 mln zł.

Projekt pod nazwą „modernizacja gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Rewal” obejmuje swoim następujące prace:

  1. Rozdział kanalizacji deszczowej na ul. Bursztynowej w Niechorzu poprzez budowę kanalizacji deszczowej i modernizację kanalizacji sanitarnej.
  2. Wymiana prasy na oczyszczalni ścieków i zamontowanie instalacji fotowoltaicznej
  3. Zakup i wdrożenie systemu zarządzania siecią  wodno – kanalizacyjną
  4. Zakup urządzenia do udrażniania systemów kanalizacyjnych.

Wcześniej Spółka dostała dofinansowanie na wykonanie projektu. Przyznane dziś środki przeznaczone będą na jego realizację.  Proces ten trwa od roku 2014 i zakończył się sukcesem. To ważna informacja przede wszystkim  dla mieszkańców Niechorza którzy zyskają główny kolektor kanalizacji deszczowej i modernizację kolektora kanalizacji sanitarnej. Trzeba podkreślić, że projekt ten bardzo ułatwi życie mieszkańcom Rewala i Trzęsacza, gdzie kanalizacja sanitarna jest bardzo mocno obciążona ściekami deszczowymi.  Dało się to odczuć choćby ostatniego lata, kiedy przy ulewnych deszczach instalacja była wręcz przeciążona.

Prezes
Sylwia Brzęczkowska