RADA GMINY REWAL – prowadzi dodatkowy nabór kandydatów na członków
Rady Muzeum Rybołówstwa Morskiego w Niechorzu

Na podstawie art. 11 ust 5 pkt. 1. ustawy z dnia 21 listopada o muzeach (Dz. U. z 2017 r. poz. 972, 1086) oraz § 9 Statutu Muzeum Rybołówstwa Morskiego w Niechorzu z dnia 21 grudnia 2017 r. stanowiącego Załącznik nr 1 do Uchwały Nr LVI/317/17 Rady Gminy Rewal z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie nadania Statutu Muzeum Rybołówstwa Morskiego w Niechorzu zawiadamia się o naborze kandydatów na członków Rady Muzeum Rybołówstwa Morskiego w Niechorzu.

Nabór prowadzony jest w terminie od dnia 3 lipca 2018r. do 3 września 2018r.
Zgłoszenie należy składać w Biurze Rady Gminy Rewal, ul. Mickiewicza 19, 72-344 Rewal w terminie do dnia 3 września 2018 r.

Zgłoszenie należy dokonać na formularzu zgłoszeniowym, dostępnym na http://www.bip.rewal.pl/  BIP (Biuletyn Informacji Publicznej) lub Biurze Rady Gminy Rewal, pok. 01.
Kandydatami mogą być osoby wskazane przez:
1) Radę Gminy Rewal;
2) stowarzyszenia naukowe i twórcze;
3) fundacje i inne instytucje wspierające działalność Muzeum;
4) dyrektora Muzeum.

Wyboru członków Rady Muzeum spośród zgłoszonych osób dokonuje Rada Gminy Rewal.

Przewodniczący Rady Gminy Rewal
Bogusław Woźniak