Referat Ochrony Środowiska Urzędu Gminy w Rewalu przypomina, że od 1 lipca br.  każdy właściciel lub zarządca budynku lub lokalu ma obowiązek złożenia do Wójta Gminy Rewal deklaracji o:

  • źródłach ciepła wykorzystywanego na potrzeby budynku lub lokalu,
  • źródłach spalania paliw o nominalnej mocy cieplnej mniejszej niż 1 MW, niewymagających pozwoleń albo zgłoszeń wydawanych na podstawie przepisów tej ustawy, instalowanych na obszarze Gminy Rewal.

 

Jakie źródła ciepła należy zgłosić do CEEB?

W deklaracji wyszczególnione są źródła ciepła lub spalania paliw, które należy zgłosić, są to:

– miejska sieć ciepłownicza/ciepło systemowe/lokalna sieć ciepłownicza,
– kocioł na paliwo stałe z ręcznym podawaniem paliwa/zasypowy,
– kocioł na paliwo stałe z automatycznym podawaniem paliwa/z podajnikiem,
– kominek/koza/ogrzewacz powietrza na paliwo stałe,
– piec kaflowy na paliwo stałe,
– trzon kuchenny/piecokuchnia/kuchnia węglowa,
– kocioł gazowy/bojler gazowy/podgrzewacz gazowy przepływowy, kominek gazowy,
– kocioł olejowy,
– pompa ciepła,
– ogrzewanie elektryczne/bojler elektryczny,
– kolektory słoneczne do ciepłej wody użytkowej lub z funkcją wspomagania ogrzewania.

(paliwo stałe to: węgiel, drewno, pellet lub inny rodzaj biomasy).

 

Kiedy składam deklarację samodzielnie a kiedy zrobi to za mnie zarządca?

W przypadku mieszkania, którego ogrzewanie jest zasilane przez wspólne źródło ciepła np. z miejskiej czy lokalnej sieci ciepłowniczej to zarządca zgłosi deklarację. Natomiast jeżeli w lokalu znajduje się indywidualne źródło ciepła np. kominek, bojler elektryczny czy koza to taką deklarację właściciel musi złożyć samodzielnie.

Jeżeli w budynku nie ma źródła ciepła to deklaracji do CEEB składać nie musimy.

Skąd mogę pobrać deklarację w wersji papierowej?

Deklaracja w wersji papierowej jest dostępna na stronie www.gunb.gov.pl w zakładce Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków – FAQ lub w biuletynie informacji publicznej Urzędu Gminy w Rewalu : https://bip.rewal.pl/dokumenty/12232

Gdzie składam deklarację w wersji papierowej?

Deklarację w wersji papierowej należy złożyć osobiście lub wysłać listem do Urzędu Gminy w Rewalu  przy ul. Mickiewicza 19 , 72 – 344.

Czy mogę wysłać deklarację e-mailem?

Nie można wysyłać deklaracji pocztą elektroniczną poprzez e-mail. Deklaracja złożona w taki sposób nie zostanie wprowadzona do systemu.

Zapoznaj się z broszurą informacyjną