Dziś w Urzędzie Gminy Rewal zawarto  porozumienie dotyczące współpracy przy realizacji programu „Czyste Powietrze”. Pani Prezes Zarządu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska Emilia Niemyt oraz Wójt Konstanty Tomasz Oświęcimski złożyli podpisy na dokumencie, na mocy którego Gmina będzie wspierać mieszkańców przy przygotowaniu i składaniu wniosków w ramach programu.

„Czyste Powietrze” to priorytetowy program mający na celu poprawę jakości powietrza i zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych  przez wymianę źródeł ciepła i poprawienie efektywności energetycznej jednorodzinnych budynków mieszkalnych.  Budżet programu na lata 2018-2029 to 103 mld złotych. Pojedyncze gospodarstwo domowe może otrzymać dotację do 60% kosztów kwalifikowanych.