Chór Amber Singers powstał w Rewalu i istnieje nieprzerwanie od 30 lat. Rozpoczynał działalność jako chór kościelny pod dyrekcją Jana Kondarewicza, nauczyciela i organisty w kościele parafialnym w Rewalu. Początkowo jego członkami byli mieszkańcy Rewala, wykonujący głównie utwory sakralne, nieco później Amber Singers funkcjonował jako dwunastoosobowy, czterogłosowy chór kameralny. Pomysłodawcą nazwy chóru był Szymon Kral.

Obecnie zespół zrzesza 25 śpiewaków z gminy Rewal, Gryfic i Kamienia Pomorskiego.  Od początku istnienia chór był wielokrotnie nagradzany w przeglądach muzyki chóralnej organizowanych przez Polski Związek Orkiestr i Chórów oddział w Szczecinie oraz festiwalach.

W 2008 roku chór Amber Singers przekształcił się w organizację pozarządową, poszerzając zakres swojej działalności, zwiększając skład osobowy i stając się Stowarzyszeniem Śpiewaczym Amber Singers. Najważniejszym elementem stowarzyszenia pozostał w dalszym ciągu chór mieszany, działający na terenie gminy Rewal, powiatu gryfickiego i całego regionu. Urozmaicony został repertuar chóru. Amber Singers rozpoczął także współpracę z chórami Szczecina  a później Berlina.

W wyniku współpracy z chórami akademickimi Szczecina chór zaangażował się w przedsięwzięcia festiwalowe „Sacrum non Profanum” np. Beatus vir Mikołaja Góreckiego. [2009 r]. W 2017 roku chór Amber Singers współpracując z berlińskim chórem Coro con brio pod batutą Michaela Engelke oraz szczecińskim chórem Concertino pod batutą Małgorzaty Kowalik wykonał Requiem Karla Jenkinsa z towarzyszeniem orkiestr w ramach cyklu koncertów w Berlinie, Szczecinie, Kamieniu Pomorskim i w Rewalu.  W maju 2019 r.z berlińskim chórem Coro con Brio, Amber Singers wykonał „Małą mszę uroczystą,” Rossiniego.

Chór angażuje się w bieżące wydarzenia kulturalno – artystyczne na terenie Gminy Rewal  i Powiatu gryfickiego. Inicjuje współpracę ze środowiskami artystycznymi i twórczymi a także artystami polskiej sceny muzycznej.  Swoją ofertę kieruje zarówno do najmłodszych aż po seniorów skupionych w Uniwersytecie Trzeciego Wieku.

W czerwcu 2019 roku podczas jubileuszowego koncertu „Garniemy się do muzyki…”,  w uznaniu zasług Amber Singers otrzymał srebrną Odznakę Honorową Gryfa Zachodniopomorskiego przyznaną przez Marszałka Zachodniopomorskiego Olgierda Geblewicza.

Stowarzyszenie Śpiewacze Amber Singers poprzez swoją działalność realizuje szeroką gamę zadań z zakresu kultury dot. również zadań własnych gminy. Obecnie dyrygentem   i  kierownikiem artystycznym chóru jest mgr chóralistyki Akademii Sztuki w Szczecinie – Michał Bierwiaczonek.

Od 2008 roku Prezesami Stowarzyszenia Śpiewaczego Amber Singers byli: Beata Tuła, dwukrotnie Weronika Witecka, Henryk Kowal, Barbara Kral a obecnie Danuta Piaścik.

Osobami zasłużonymi w kształtowaniu poziomu muzycznego Chóru Amber Singers są:mgr Jan Kondarewicz, mgr Michał Bierwiaczonek, dr Małgorzata Kowalik, Michael Engelke.

Chór Amber Singers wciąż na nowo udowadnia swój wysoki poziom, osiągając wyżyny artystycznej świetności. Stawiając w doborze repertuaru na wszechstronność, intryguje wciąż nowymi pomysłami. Ma w swoim bogatym repertuarze zarówno wielkie dzieła wokalno-instrumentalne, jak i utwory a capella, wykonuje obok muzyki dawnej, tradycyjnej – utwory awangardowe i współczesne.   

Chór obecnie liczy 25 członków:

soprany
Maria Berska
Żaneta Berska
Teresa Dubnicka
Brygida Hawrasz
Vanessa Kaczor                                                                                                                  DanutaPiaścik                                                                                                                            
Monika Sianoszek                                                                                                                 
Beata Sipiak

alty

Grażyna Grobelna
Małgorzata Kacalska
Barbara Kral                                                                                                                 
Małgorzata Wąsik
Regina Wiesiołek                                                                                                              
Weronika Witecka

tenory:
Krzysztof Karczewski
Henryk Kowal

Paweł Pawłowski
Krzysztof Rabowicz
Lech Sipiak
Bogusław Woźniak

basy:
Jacek Błażczak
Józef Gandurski
Paweł Mickiewicz
Michał Szymański
Roman Wiesiołek