Budynek przy alei Lipowej w Śliwinie, w którym znajduje się obecnie świetlica wiejska pełni bardzo istotną rolę w tej miejscowości. To nie tylko miejsce hucznych zabaw, ale także modlitwy (co niedziela odprawiane są tutaj msze św.), edukacji (w sali komputerowej dzieci i młodzież poznaje zagadnienia z zakresu informatyki) czy też rozwoju lokalnej kultury, gdzie mieszkańcy kultywują dawne tradycje związane z wyszywaniem, malowaniem jaj, czy kulinariami.

Dawnej w tym budynku znajdowała się mleczarnia, która powstała jeszcze pod koniec XIX wieku. W latach 50. wykorzystano ten obiekt pod biura Gromadzkiej Rady Narodowej, gdyż wcześniejszy lokal okazał się być zbyt mały. Dopiero w latach 60. przywrócono dawny charakter budynku i powstała tutaj zlewnia mleka, która była czynna aż do lat 90.

Gmina Śliwin

Śliwin może sprawiać wrażenie niepozornej miejscowości, jednak po zmianach w podziale terytorialnym Polski w 1954 roku na kilka lat stał się siedzibą Gromadzkiej Rady Narodowej (GRN). Był zatem stolicą całej gminy obejmującej zasięgiem okoliczne miejscowości w tym Rewal i Niechorze. Biura administracji znajdowały się w budynku starej mleczarni – wówczas najokazalszym budynku w miejscowości.

Warto wspomnieć, że w latach 40. i 50. w Śliwinie funkcjonowała także szkoła podstawowa i przedszkole. Przekształcenia wynikłe z kolektywizacji rolnictwa i nacisku władz wojewódzkich na rolniczy charakter sprawiły, że wieś od lat 60. sukcesywnie zaczęła tracić na znaczeniu.

GRN w Śliwinie przeszła do historii jako ta, która pierwsza w okolicy uchwaliła pobieraną od turystów opłatę miejscową, zwaną potocznie klimatyczną. Stało się to w maju 1958 roku.

Przemysław Łonyszym

Zobacz na mapie