Chcesz przyjrzeć się sobie, organizacji, w której działasz oraz swojej miejscowości z perspektywy wyzwań współczesności? Szukasz innowacyjnych i niskonakładowych sposobów na rozwój: osobisty, swojej organizacji, swojej miejscowości. Chcesz odkryć nowe formy przedsiębiorczości społecznej i opracować pomysły na rozwój: osobisty, swojej organizacji, swojej miejscowości.

Jeśli TAK – nasze szkolenie jest właśnie dla CIEBIE!

W programie:

– Co to jest rozwój? Kapitały rozwojowe, bariery rozwoju (m.in. JA i moja organizacja wobec wyzwań współczesności, marketing organizacji i osoby, innowacyjne formy działania organizacji, specjalizacja organizacji, wsie/miasta i parki tematyczne, organizacja ucząca się)

– Liderzy (m.in. profil lidera, zarządzanie zmianą, zarządzanie sobą w procesie zmiany)

– Organizacja (m.in. metafory organizacji i wyobraźnia organizacyjna, zmiana przez gry i zabawy, zasoby mało oczywiste i ich twórcza eksploatacja)

– W stronę różnych form przedsiębiorczości (m.in.  nowa turystyka, przedsiębiorczość i zabawa, przedsiębiorczość w kulturze i edukacji, przedsiębiorstwo społeczne, jak miejsce rozwoju osobistego, innowacyjne formy wspierania przedsiębiorczości, wykorzystywanie sieci współpracy w rozwoju osobistym i w rozwoju przedsiębiorczości społecznej, zarządzanie ryzykiem, nieoczywiste formy promocji i marketingu).

Dla kogo: szkolenie przeznaczone dla przedstawicielek/i stowarzyszeń, fundacji, spółdzielni socjalnych z regionu szczecińskiego (powiaty: goleniowski, gryficki, kamieński, policki, M.Szczecin, M.Świnoujście) prowadzących lub planujących uruchomić odpłatną działalność pożytku publicznego bądź działalność gospodarczą.

W II kwartale 2021 r. planujemy osobne szkolenie dla przedstawicielek/i kół gospodyń wiejskich.

 O prowadzącym:

dr Wacław Idziak – specjalista z zakresu innowacji społecznych. Praktyk innowacyjnych form działania organizacji i ich specjalizacji, a także wsi, miast i parków o sprofilowanej tematyce.

 Od wielu lat prowadzi eksperyment badawczy związany z tworzeniem wiosek tematycznych (np. wioska Hobbitów w Sierakowie czy Wioska Kwiatowa w Żalnie) i przygotowaniem ośrodków rozwoju lokalnego. Autor i współautor wielu projektów rozwoju lokalnego nagrodzonych w konkursach ogólnopolskich, ekspert w projektach realizowanych w ramach programu UE Phare i programów bilateralnych.

Doktor socjologii, absolwent Wydziału Filologicznego Uniwersytetu im A. Mickiewicza w Poznaniu, członek Międzynarodowego Stowarzyszenia Innowatorów Społecznych „Ashoka”, członek zarządu Sekcji Polskiej Europejskiego Ruchu Odnowy Wsi i Małych Miast ECOVAST, pracownik naukowy Politechniki Koszalińskiej i Uniwersytetu Szczecińskiego.

Termin: 9-30.03.2021 (łącznie 16 godzin, 4 spotkania – co wtorek) w godzinach 16.30 – 19.45
Trener: dr Wacław Idziak

Forma: on-line (aplikacja ZOOM)

Zakładamy Twoją aktywność – szkolenie prowadzone będzie warsztatowo z wykorzystaniem metod aktywizujących (praca w grupach, ćwiczenia, gry i zabawy) oraz przykładów z praktyki.

Zgłoszenie na szkolenie: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdIdfmGPlFmMUJJ7eXgJJrxyFMXjnAtWidtVzZRkyLv7rqk-w/viewform

 UWAGA: Wysłanie formularza zgłoszeniowego nie jest jednoznaczne z zakwalifikowaniem się na szkolenie. Liczba miejsc ograniczona (maksymalnie 2 osoby z jednego podmiotu, w przypadku zgłoszenia się większej ilości uczestników niż miejsc, istnieje możliwość ograniczenia do uczestnictwa 1 osoby z podmiotu).

 Z osobami wysyłającymi formularz zgłoszeniowy skontaktują się pracownicy OWES Szczecin celem uzupełnienia dokumentacji formalnej związanej z uczestnictwem w szkoleniu.

Kontakt:

OWES Szczecin,

516 702 312, kontakt@aktywneowes.pl,

www.aktywneowes.pl, FB: OWES.Szczecin

Szkolenie realizowane w ramach projektu „SZOWES-OWES w regionie szczecińskim” współfinansowanym ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020