W piątek 27 kwietnia, jeszcze przed rozpoczęciem długiej majówki, mieszkańcy ul. Rybackiej w Rewalu spotkali się w UG z Wójtem w celu omówienia problemu zjazdów z drogi 102. Od etapu uzgadniania dokumentacji związanej z przebudową tej drogi wiadomo było, że nie da się zachować obecnego rozwiązania, gdzie samochody mogą zjeżdżać z drogi wojewódzkiej bezpośrednio do posesji. Dla wielu mieszkających tam ludzi był to nie lada problem gdyż dojazdy z ul. Rybackiej są utrudnione.

Wójt na dzisiejszym spotkaniu poinformował, że po rozmowie z Dyrektorem Zarządu Dróg Wojewódzkich udało się wypracować kompromis, który powinien rozwiązać zaistniały problem. Zarząd dróg wybuduje dwa zjazdy ze 102-ki. Aby umożliwić dotarcie do poszczególnych posesji z ul. Rybackiej, konieczne jest również stworzenie doraźnego dojazdu.

Biorąc pod uwagę ograniczenia budżetu, Wójt poinformował, że takie rozwiązanie będzie przyjęte jeśli mieszkańcy pokryją koszty tej inwestycji. Wszyscy obecni na spotkaniu z ulgą zgodzili się na nie. Dzisiejsze ustalenia zostaną sformalizowane i prawdopodobnie po majówce rozpoczną się przygotowania.

Korzystając z okazji mieszkańcy podnieśli również kwestię braku wystarczającej liczby miejsc parkingowych na ulicy Rybackiej , w związku z tym zaproponowano aby utworzyć dodatkowe parkingi przy ul. Zaułek bo istnieje tam taka możliwość.