Replikę krzyża z Giewontu postawiono w Pustkowie z inicjatywy Katolickiego Stowarzyszenia Kolejarzy Polskich jako nawiązanie do słów papieża Jana Pawła II wygłoszonych podczas mszy św. w Szczecinie z 1987 roku: „(…) jak wiatr wieje od Bałtyku po gór szczyty – do krzyża na Giewoncie”.

W 2001 roku podjęto działania zmierzające do realizacji pomysłu. Analizowano różne lokalizacje, w tym Trzęsacz i Wisełkę, ale ostatecznie zdecydowano się na Pustkowo. Ideę KSKP wspały władze samorządowe gminy oraz mieszkańcy miejscowości. Ostatecznie krzyż stanął na placu przy ulicy Nadmorskiej w maju 2007 roku. Oficjalną nazwę nadał mu ksiądz arcybiskup Andrzej Dzięga – metropolita szczecińsko-kamieński.

Replika mierzy 19 metrów i jest wyższa od oryginału o 1,5 metra. Jest także dwukrotnie cięższa niż pierwowzór – waży 4,5 tony. Dzięki imponującym rozmiarom oraz szczytnej idei krzyż stał się wizytówką Pustkowa.

Sursum Corda

Sanktuarium „Sursum Corda” (z łac. „W górę serca!”), znajdujące się u stóp Bałtyckiego Krzyża Nadziei w Pustkowie, zostało utworzone w 2000 roku dekretem księdza arcybiskupa Andrzeja Dzięgi. To jedyne takie miejsce w Polsce znajdujące się pod gołym niebem. Stanowi punkt startowy wielu pielgrzymek, w tym najdłuższej w Polsce pieszej pielgrzymki na Jasną Górę, czy pielgrzymki motocyklowej pod krzyż na Giewoncie.

Swoją mszę corocznie w czerwcu mają tutaj Sybiracy Pawłodarczycy. Pamięci tych, „którzy nie powrócili z Syberyjskiej Golgoty” poświęcony jest pamiątkowy kamień położony na terenie sanktuarium.

Blisko kamienia swoje miejsce mają też trzy szczególne drzewka papieskie. W 2012 roku posadzono tutaj dwa z nich – dąb, którego nasiona pobłogosławił Jan Paweł II, oraz świerk, którego nasiona pobłogosławił Benedykt XVI. Cztery lata później na terenie sanktuarium posadzono dąb, którego sadzonkę pobłogosławił papież Franciszek podczas podczas Światowych Dni Młodzieży w Krakowie.

Przemysław Łonyszyn

Zobacz na mapie