Analiza funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami

Szanowni Państwo, w gminie Rewal wdrożony został nowy system gospodarowania odpadami komunalnymi. Nasz samorząd podobnie jak inne samorządy w Polsce został zobowiązany do wprowadzenia w życie z dniem 1 lipca 2013 r. nowego systemu gospodarowania odpadami. Od tego czasu to właśnie gmina stała się właścicielem całego strumienia odpadów komunalnych powstałych na terenie naszej gminy. Obowiązek odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych realizowany jest poprzez zlecenie usługi Wodociągom Rewal Sp. z o.o.

Najważniejsza zmiana dotyczy organizacji systemu selektywnego zbierania odpadów, do czego zobowiązuje nas ustawa o utrzymaniu czystości porządku w gminach. Gmina Rewal zobowiązana jest bowiem osiągnąć do 31 grudnia 2020 r. , pięćdziesięcioprocentowy poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia frakcji papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła. W przypadku niespełnienia tego warunku, naszej gminie grożą wysokie kary. W naszym wspólnym interesie jest zapewnienie stałego i pewnego źródła selektywnie zebranych odpadów komunalnych. Gromadzenie odpadów w sposób selektywny przyniesie nam zarówno efekty ekologiczne jak i ekonomiczne. Oszczędzimy pieniądze płacąc mniej za odpady a jednocześnie będziemy chronić środowisko w którym żyjemy.