Akcja wyłapywania bezdomnych kotów

Wójt Gminy Rewal ogłasza że, w dniach od 24 marca do 28 marca 2014 r., w granicach administracyjnych Gminy Rewal – w miejscowościach Pogorzelica, Niechorze, Rewal, Śliwin, Trzęsacz, Pustkowo i Pobierowo, odbędzie się akcja wyłapywania bezdomnych kotów, które będą wysterylizowane bądź wykastrowane i zostaną wypuszczone w miejscu wcześniejszego bytowania. Wyłapane koty zostaną przewiezione do Przychodni Weterynaryjnej Adams dr n. wet Adam Urbański, ul. Śniadeckich 44, 72-300 Gryfice.

Akcję wyłapywania bezdomnych kotów przeprowadzi Straż Gminna – osoba do kontaktu: Komendant Straży Gminnej w Rewalu – Leszek Kozłowski (tel. 91 38 49 030) lub Kierownik Referatu Ochrony Środowiska i Gospodarowania Odpadami Komunalnymi w Urzędzie Gminy w Rewalu – Karolina Myroniuk (tel. 91 38 49 033).

Jednocześnie informujemy, że zgodnie z przyjętym „Programem opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Rewal” gmina zapewnia bezpłatną sterylizację i kastrację bezdomnych kotów. Pokrycie kosztów przysługuje mieszkańcom gminy Rewal, po złożeniu właściwego wniosku w Urzędzie Gminy w Rewalu. Zabiegi przeprowadzone są w Przychodni Weterynaryjnej Adams dr n. wet Adam Urbański, ul. Śniadeckich 44, 72-300 Gryfice, do czasu wyczerpania środków finansowych przeznaczonych na ten cel w danym roku.

Zabieg sterylizacji i kastracji stanowi najskuteczniejszą i najlepszą dla zwierzęcia metodę zapobiegania rozmnażaniu, co ma pozytywny wpływ na sytuację w schroniskach oraz liczebność bezdomnych zwierząt. Jest bezpieczny i ma korzystny wpływ na życie i zdrowie zwierzęcia. Umożliwia, między innymi wyeliminowanie pewnych niechcianych zachowań, co ma istotny wpływ na komfort życia zarówno osób z otoczenia zwierzęcia, jak i samego zwierzęcia.

Wójt Gminy Rewal
Robert Skraburski