Akcja odławiania bezpańskich psów

ZAWIADOMIENIE WÓJTA GMINY REWAL z dnia 14 marca 2014 r. w sprawie akcji odławiania bezpańskich psów Na podstawie § 3 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych Administracji z dnia 26 sierpnia 1998 r. w sprawie zasad i warunków wyłapywania bezdomnych zwierząt (Dz. U. Nr. 116, poz.753)

oraz „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Rewal” Wójt Gminy Rewal ogłasza że, w dniach od 22 kwietnia do 25 kwietnia 2014 r., w godzinach 900 – 1500 w granicach administracyjnych Gminy Rewal – w miejscowościach Pogorzelica, Niechorze, Rewal, Śliwin, Trzęsacz, Pustkowo i Pobierowo, odbędzie się akcja wyłapywania bezdomnych i wałęsających się psów.

Wyłapane psy przewiezione zostaną do Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt „REKS” w Kołobrzegu, 78-100 Kołobrzeg, ul. VI Dywizji Piechoty 60 – tel. 094 35 166 83.

Akcję wyłapywania wałęsających się, bezdomnych psów przeprowadzi Straż Gminna – osoba do kontaktu: Komendant Straży Gminnej w Rewalu – Leszek Kozłowski (tel. 91 38 49 030) lub Kierownik Referatu Ochrony Środowiska i Gospodarowania Odpadami Komunalnymi w Urzędzie Gminy w Rewalu – Karolina Myroniuk (tel. 91 38 49 033).

Akcja wyłapywania psów ma na celu polepszenie stanu sanitarnego i czystości gminy oraz wyeliminowania niebezpieczeństwa przenoszenia chorób zakaźnych a także zagrożenia ze strony psów. Sukcesywnie odławiane będą psy wałęsające się bez opieki, stwarzające zagrożenie, puszczanych swobodnie, bez kagańców i opieki właścicieli.

Wójt Gminy Rewal
Robert Skraburski