12 września br. podpisano list intencyjny między Regionalną Dyrekcja Lasów Państwowych w Szczecinie a gminami z obszaru Nadleśnictwa Gryfice, w sprawie wspólnego przeprowadzenia akcji „Jedno dziecko jedno drzewo”. Gminę Rewal osobiście reprezentował Wójt Konstanty Tomasz Oświęcimski.

Temat – „jedno dziecko, jedno drzewo”, łączy misję Lasów Państwowych, którą jest ochrona przyrody z misją działalności na rzecz społeczeństwa. Założenie ogólne akcji to upamiętnienie ważnych wydarzeń w historii Polski i Lasów Państwowych, w tym jubileuszu 95-lecia istnienia Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe – znakiem pamięci będą drzewa, sadzone przez rodziców, którym urodziło się dziecko w terminie od stycznia do końca sierpnia br. Drzewka będą sadzone na terenach poza lasami należących np. do samorządów.

25 września w Urzędzie Gminy Rewal, Wójt wraz z Nadleśniczym Wojciechem Pietrzakiem podpisali porozumienie dotyczące wspólnego organizowania akcji na terenie Gminy Rewal. Wydarzenie będzie miało miejsce 15 października w Parku w Niechorzu. Rodzice 16 dzieci, urodzonych w Gminie Rewal, od stycznia br. posadzą pamiątkowe dęby dedykowane imiennie ich pociechom. O szczegółach akcji poinformujemy wkrótce