Na dzisiejszej Sesji, Rada Gminy Rewal udzieliła absolutorium Wójtowi Konstantemu T. Oświęcimskiemu. Podjęta uchwała była poparta pozytywną opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej.
Serdecznie gratulujemy i życzymy kolejnych lat sukcesów i stabilnego rozwoju Gminy Rewal !