Szczepienia na covid-19

Mobilny Punkt Szczepień

Mobilne punkty szczepień w Gminie Rewal będą przyjmować chętnych w piątek 14 stycznia 2022r.
Mieszkańcy będą mogli przyjąć szczepionki Johnson&Johnson lub Pfizer.

  • Niechorze Ośrodek Zdrowia, ul. Mazowiecka 2, godz. 10:00 – 13:00
  • Rewal Ośrodek Zdrowia, ul. Warszawska 31, godz. 13:00 – 15:00
  • Pobierowo Ośrodek Zdrowia, ul. Grunwaldzka 79, godz. 15:00 – 17:00

Uwaga! Zaktualizuj dane dotyczące podatku od nieruchomości!

 

Wójt Gminy Rewal informuje, iż w roku 2022 r. stawki podatku od nieruchomości nie uległy zmianie, ich wysokość reguluje uchwała Nr LIV/297/17 Rady Gminy Rewal z dnia 26 października 2017 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.

W związku z powyższym  prosimy wszystkich właścicieli nieruchomości u których nastąpiły zmiany mające wpływ na wysokość opodatkowania w szczególności:

  • zmiana sposobu wykorzystywania przedmiotu opodatkowania lub jego części
  • powierzchnia stanowiąca podstawę opodatkowania

o zaktualizowanie informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych oraz złożenie w terminie do 15 lutego 2022 roku informacji na formularzu IN-1.

Po wskazanym terminie dokonywane będą czynności sprawdzające.

W razie pytań lub wątpliwości dotyczących prawidłowego wypełnienia informacji w sprawie podatku od nieruchomości prosimy  o kontakt pod nr tel. 913849015 oraz 913849018.

Zgodnie z zapisami z art. 6 ust.6 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych  podatnik zobowiązany jest złożyć  informację w terminie 14 dni od dnia wystąpienia okoliczności uzasadniających powstanie obowiązku podatkowego, a także informować ten organ o zaistnieniu zmian w terminie 14 dni od ich powstania.

 Dziękujemy za terminowe regulowanie podatków i opłat na rzecz Gminy Rewal.

Wysokość opłaty miejscowej w roku 2022

Zgodnie z uchwałą  NR XLIV/300/21 Rady Gminy Rewal  z dnia 29 listopada 2021 r.  od dnia 01 stycznia 2022 roku  ustala  się stawkę opłaty miejscowej od osób fizycznych przebywających dłużej niż dobę w celach turystycznych, wypoczynkowych lub szkoleniowych na terenie Gminy Rewal za każdą rozpoczętą dobę pobytu w wysokości 2,50 zł ( za dobę).

Traci moc uchwała XLVI/261/17 Rady Gminy Rewal z dnia 26 kwietnia 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie opłaty miejscowej.

Podstawa prawna: Uchwała Rady Gminy Rewal Nr XLIV/300/21

UWAGA PRZEDSIĘBIORCY PROWADZĄCY SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH!

Uprzejmie przypominam, że zgodnie z art. 111 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz.U. z 2018r., poz. 2137) , przedsiębiorca prowadzący sprzedaż napojów alkoholowych w roku poprzednim, jest zobowiązany do złożenia do dnia 31 stycznia 2022 r. pisemnego oświadczenia o wartości sprzedaży poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych w każdym punkcie sprzedaży oddzielnie oraz do wniesienia na rachunek gminy opłaty za korzystanie z zezwoleń w każdym roku kalendarzowym objętym zezwoleniem w trzech równych ratach w terminach:   do dnia 31 stycznia,  31 maja, 30 września danego roku kalendarzowego.

Opłata  za zezwolenia wnoszona jest na rachunek gminy    w Banku Spółdzielczym Gryfice  O/ Rewal  na konto nr  45 9376 0001 0010 5242 2002 0033.

Przedsiębiorca w myśl znowelizowanych przepisów  może zapobiec wygaśnięciu posiadanego zezwolenia jeśli w terminie 30 dni od upływu ustawowego terminu do złożenia oświadczenia o wysokości sprzedaży w roku poprzednim (tj. w ciągu 30 dni liczonych od dnia 1 lutego danego roku) złoży przedmiotowe oświadczenie oraz zapłaci organowi dodatkową opłatę w wysokości 30% opłaty przewidzianej dla przedsiębiorców rozpoczynających sprzedaż.

Ponadto zezwolenie udzielone przedsiębiorcy zachowa ważność jeśli w terminie 30 dni od upływu ustawowego terminu na wniesienie danej raty opłaty należna kwota zostanie uregulowana oraz jeśli zostanie wniesiona dodatkowa opłata w wysokości 30% danej raty.

Uwaga !

Przedsiębiorca, któremu zezwolenie wygaśnie z powodu niezłożenia oświadczenia lub niedokonania opłaty w ustawowym terminie, może ubiegać się ponownie o jego wydanie po upływie 6 miesięcy od dnia wydania decyzji stwierdzającej wygaśnięcie zezwolenia.

W przypadku powstania wątpliwości związanych z naliczeniem opłat proszę o kontakt w Urzędzie Gminy Rewal, ul. Mickiewicza 19, pok. nr 03,  numer telefonu: 91 38 490 26.

Oświadczenie do pobrania

Długi weekend z wąskotorówką.

 

Przed nami Święto Trzech Króli i pierwszy w tym roku długi weekend. Z tej okazji Nadmorska Kolej Wąskotorowa zaprasza do odwiedzenia Gminy Rewal i skorzystania z zimowych przejażdżek po wąskich torach. Pociągi kursować będą według specjalnego rozkładu jazdy w czwartek, 6 stycznia oraz w sobotę, 8 stycznia 2022 r.

Serdecznie zapraszamy, przypominając, że w związku z sytuacją epidemiczną, wciąż obowiązują obostrzenia, dotyczące zachowania w zamkniętych przestrzeniach publicznych.  Prosimy, zatem wszystkich podróżnych o zakładanie maseczek ochronnych na usta i nos przed wejściem do pociągu.

Więcej informacji ofercie można uzyskać na stronie internetowej www.kolej.rewal.pl.

Noworoczne przejazdy koleją wąskotorową

A po udanej zabawie sylwestrowej Nadmorska Kolej Wąskotorowa serdecznie zaprasza na noworoczne przejażdżki po wąskich torach. Pociągi kursować będą w pierwszy dzień Nowego Roku (sobota), według specjalnego rozkładu jazdy.

Chętnym do skorzystania z noworocznych kursów przypominamy, że w związku z sytuacją epidemiczną, cały czas obowiązują obostrzenia, dotyczące zachowania w zamkniętych miejscach publicznych. Prosimy wszystkich podróżnych o zakładanie maseczek ochronnych na usta i nos przed wejściem do pociągu.

Więcej informacji o ofertach Nadmorskiej Kolei Wąskotorowej- na stronie internetowej: www.kolej.rewal.pl

 

Wesołych Świąt

🌟🌲❄️
Zdrowych, rodzinnych i spokojnych Świąt Bożego Narodzenia, radości, pogody ducha i mnóstwa prezentów
życzy Gmina Rewal!
⛄️🎅

Konwój Pomocników Św. Mikołaja – Film

🎄✨🎅
Rozpoczynamy świąteczny tydzień!
W Gminie Rewal Mikołaj już był i przyniósł dzieciom nie tylko prezenty ale wiele radości!
Nic dziwnego – w takiej asyście !!! 🚓🚒🚙🚓🚒🚙🚂
Zapraszamy na film z tegorocznego Konwoju Pomocników Św. Mikołaja!
Podziękowania dla Essence Film
🎄🎅☃️❄️

Nadmorska kolejka zaprasza na świąteczne i noworoczne przejażdżki.

 

Nadmorska Kolej Wąskotorowa serdecznie zaprasza do skorzystania ze świąteczno-noworocznych przejazdów Nadmorską Koleją Wąskotorową. Zimowa oferta skierowana jest zarówno do mieszkańców Gminy Rewal, jak i gości, którzy okres Świąt Bożego Narodzenia i Nowego Roku postanowili spędzić w na rewalskim wybrzeżu.

W okresie świąteczno- noworocznym pociągi kursować będą według specjalnego rozkładu jazdy w dniach: 25 grudnia 2021 r (sobota) oraz 1 stycznia 2022 r. (sobota).

Mamy nadzieję, że świąteczna aura sprawi w tym roku miłą niespodziankę w postaci opadów białego puchu. Byłaby to wspaniała okazja do oderwania się, choć na chwilę, od świątecznych stołów i wybrania się z rodziną i przyjaciółmi w podróż po wąskich torach w zimowym anturażu.               

Chętnym do skorzystania z zimowych kursów przypominamy, że w związku z sytuacją epidemiczną, cały czas obowiązują obostrzenia, dotyczące zachowania w zamkniętych miejscach publicznych. Prosimy wszystkich podróżnych o zakładanie maseczek ochronnych na usta i nos przed wejściem do pociągu.

Więcej informacji o ofertach Nadmorskiej Kolei Wąskotorowej- na stronie internetowej: www.kolej.rewal.pl

Konwój Pomocników Św. Mikołaja

W ubiegłą sobotę odbył się Konwój Pomocników Św. Mikołaja , cieszymy się, że wszystko wyszło tak jak tego oczekiwaliśmy. Ogromne podziękowania dla Wszystkich, którzy brali udział w przygotowaniach i koordynacji Konwoju to dzięki Wam wszystko poszło tak sprawnie.
 
Wójt Gminy Rewal dziękuję:
– Pracownikom Wodociągów Rewal 
– Nadmorskiej Kolei Wąskotorowej 
– Sołtysom oraz Radom Sołeckim 
– Zespołowi Szkolno-Przedszkolnemu w Rewalu 
– Zespołowi Szkół Ogólnokształcących im. Jana Pawła II 
– Zespołowi Szkolno- Przedszkolnemu w Niechorzu 
– Radom Rodziców 
– Radnym Gminy Rewal
– Stowarzyszeniom Naszej Gminy
– OSP Pobierowo oraz OSP Niechorze 
– Policji 
– Straży Granicznej 
– Straży Gminnej 
– 36 Dywizjonowi Rakietowemu Obrony Powietrznej z Mrzeżyna 
– Wolontariuszom 
– Pracownikom Urzędu Gminy Rewal 
Jestem dumny, że mogę współpracować z tak wspaniałymi osobami. 
Skip to content