7 marca 2018 r. 16:00 – 19:00
Sala Rycerska – Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki, Szczecin

Organizator spotkania

Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. w Warszawie

Cel wysłuchania

Omówienie projektu Baltic Pipe, w szczególności polskiej części projektu (zarówno na morzu jak i na lądzie). Baltic Pipe to inwestycja mająca na celu utworzenie nowego korytarza dostaw gazu ziemnego na rynek europejski. Wybudowana infrastruktura umożliwi transport gazu ziemnego ze złóż w Norwegii na rynek duński i polski, a także do klientów z sąsiednich krajów.

Zakres prezentowanych informacji

• Zakres i harmonogram projektu
• Zasady udziału społeczeństwa
• Stan prac projektowych (cz. podmorska i lądowa)
• Najważniejsze rodzaje oddziaływań na morzu i lądzie
• Planowane i realizowane badania środowiskowe
• Rozważane miejsca oraz potencjalne technologie wyprowadzenia rurociągu na brzeg.

Ze względu na początkowy etap realizacji inwestycji i rozpoczynające się obecnie prace projektowe infrastruktury lądowej, informujemy, że podczas przedmiotowego spotkania będą prezentowane orientacyjne trasy przebiegu gazociągów na lądzie z uwzględnieniem rozpatrywanych wariantów. Poszczególne lokalizacje przebiegu będą omawiane i konsultowane w trakcie oddzielnych, dedykowanych spotkań, które zostaną zorganizowane przez GAZ-SYSTEM S.A. w poszczególnych gminach.

Uczestnicy spotkania

Udział w wysłuchaniu jest otwarty dla wszystkich zainteresowanych.

Składanie pytań/wniosków

Podczas wysłuchania lub w terminie do 28 marca 2018 r. na adres e-mail: balticpipe@gaz-system.pl lub na adres: Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. ulica Mszczonowska 4, 02-337 Warszawa, z dopiskiem „Konsultacje Baltic Pipe”.

Więcej informacji o projekcie Baltic Pipe jest na stronie: www.baltic-pipe.pl

Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki – Sala Rycerska
Wały Chrobrego 4, 70-502 Szczecin

Osoba kontaktowa:
Marta Leszczyńska – GAZ-SYSTEM S.A.
marta.leszczynska@gaz-system.pl
tel. 22 220 13 72