8 maja br. obchodziliśmy ważne dla naszego narodu święto, jakim jest 70. Rocznica Zakończenia II Wojny Światowej. Pamięć o takich wydarzeniach powinna być kultywowana przez każdego z nas. Z tej okazji Gminny Ośrodek Kultury w Rewalu przygotował uroczyste obchody Rocznicy w Niechorzu. Wśród pocztów sztandarowych nie zabrakło reprezentacji Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Rewalu, Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Niechorzu, Zespołu Szkół Sportowych w Rewalu oraz Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Pobierowie.

Po odśpiewaniu hymnu, modlitwie za poległych wygłoszonej przez  ks. Józefa Czujko oraz przemowie Pana Damiana Zielińskiego, upamiętniającej ciężkie chwile jednego z największych konfliktów zbrojnych w historii ludzkości, udaliśmy się na część artystyczną do Muzeum Rybołówstwa Morskiego w Niechorzu. Serdecznie dziękujemy za piękne przygotowanie patriotycznego występu uczniom i nauczycielom z niechorskiej szkoły, chcieliśmy również pogratulować występów wychowankom Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Rewalu oraz Gminnego Ośrodka Kultury w Rewalu.

Jak powiedział A. Lincoln „ Nie ma nic dobrego w wojnie. Z wyjątkiem jej końca” -mamy zatem nadzieję, że na kolejne obchody tej rocznicy dołączy do nas więcej chętnych, aby pamiętać o tej jedynej dobrej w wojnie sprawie – jej końcu.

Lidia Słoniewska