Prezes Zarządu Wodociągi Rewal Spółka z o.o. w Pobierowie ogłasza nabór na stanowisko

Głównego Księgowego Spółki

 

Wymiar zatrudnienia – 1/1 etatu
Miejsce wykonywania pracy – Pobierowo obiekty oczyszczalni ścieków

Oczekiwania:
a)      wykształcenie wyższe kierunkowe (preferowane: ekonomia, finanse, rachunkowość) oraz praktyczna wiedza z zakresu rachunkowości i finansów;
b)      co najmniej 5-letni staż pracy, w tym co najmniej 3-letnie doświadczenie zawodowe na samodzielnym stanowisku księgowym w spółkach prawa handlowego;
c)      znajomość ustawy o rachunkowości, regulacji podatkowych,
d)      znajomość narzędzi informatycznych tj. pakietu MS Office, programów księgowych, bankowości elektronicznej;
e)      umiejętność sporządzania przejrzystych zestawień, raportów i planów finansowych;
f)       bardzo dobra organizacja pracy, samodzielność i umiejętności interpersonalne;
g)      mile widziana wiedza na temat funduszy unijnych i znajomość procedur związanych z pozyskiwaniem i rozliczaniem dofinansowań i dotacji

Więcej informacji: https://www.wodociagirewal.pl/?action=aktualnosci&option=show&id=316