Wójt Gminy Rewal

Ogłasza przetarg ustny nieograniczony na  dzierżawę  gruntów na plaży – od 27.05.2022 r. do 15.10.2025 r.

Przetarg odbędzie się 19 maja 2022 r. o godz. 10.00 w Sali Konferencyjnej Urzędu Gminy w Rewalu przy ulicy Mickiewicza 19.

Wadium należy wpłacić do 12 maja 2022r. na konto Urzędu Gminy Rewal:

-Bank Spółdzielczy Gryfice o/Rewal    14 9376 0001 0010 5242 2002 0009.

 

Pełna treść ogłoszenia dostępna jest tutaj