Dnia 7 listopada 2014 roku odświętnie ubrani uczniowie Szkoły Podstawowej im. Leonida Teligi uczestniczyli w przedstawieniu z okazji 96. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości.

Każdy uczeń przygotował na ten dzień kotylion, który podkreślał wyjątkowy charakter tego święta. Chór szkolny pod kierunkiem pana Jacka Kabali przygotował pieśni legionowe. Uczniowie klasy piątej i szóstej pod kierunkiem nauczyciela historii przygotowali przedstawienie, ukazujące drogę naszej Ojczyzny do wolności. Opowiedzieli, jak bardzo burzliwe były dzieje państwa polskiego od roku 1795 po rok 1918. Na zakończenie wspólnie odśpiewaliśmy Hymn Narodowy. Apel ten uświadomił nam, że ciesząc się z odzyskanej wolności każdego dnia powinniśmy ją szanować i pielęgnować.

Damian Zieliński