Już od 18 marca br. można ubiegać się o częściowe zwolnienie lub odroczenie płatności I raty podatku od nieruchomości związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej. Ułatwienia te mają pomóc przedsiębiorcom dotkniętym restrykcjami wprowadzonymi w związku z pandemią COVID-19.

Podania można składać przez ePUAP lub osobiście w Urzędzie Gminy Rewal.

Wymagane formularze można pobrać poniżej:

Zwolnienie z części podatku za I kwartał dla osób fizycznych
Zwolnienie z części podatku za I kwartał dla osób prawnych

Odroczenie płatności podatku za I kwartał dla osób fizycznych
Odroczenie płatności podatku za I kwartał dla osób prawnych

UCHWAŁA NR XXXV/219/21 RADY GMINY REWAL z dnia 25 lutego 2021 r. w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości za miesiące styczeń, luty i marzec 2021 r. przedsiębiorcom, których płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19.

UCHWAŁA NR XXXV/220/21 RADY GMINY REWAL z dnia 25 lutego 2021 r. w sprawie przedłużenia terminów płatności rat podatku od nieruchomości, płatnych w styczniu, lutym i marcu 2021 r. przedsiębiorcom, których płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19.