Od dnia 16 czerwca 2014 r. rodziny, które mają na utrzymaniu troje i więcej dzieci mogą składać w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Rewalu wnioski o przyznanie Karty Dużej Rodziny. Karta wydawana jest bezpłatnie, każdej osobie zgłoszonej we wniosku, bez względu na dochód w rodzinie. Rodzicom karta wydawana jest dożywotnio, dzieciom do ukończenia 18 lub 25 lat – w przypadku kontynuowania nauki.

Osoby niepełnosprawne otrzymają kartę na czas trwania orzeczenia o niepełnosprawności.

Karta Dużej Rodziny uprawnia do zniżek, które oferowane są zarówno przez instytucje państwowe, jak i firmy prywatne. Dzięki Karcie Dużej Rodziny, rodziny wielodzietne mogą liczyć na tańsze bilety na wydarzenia kulturalne, wystawy, muzea, przejazdy komunikacją publiczną, a nawet wakacje. Ogólnopolska Karta Dużej Rodziny upoważnia do korzystania ze zniżek na terenie całego kraju.

Liczba instytucji i firm, które zaoferują zniżki rodzinom systematycznie się powiększa. Pełną listę instytucji i firm można znaleźć na stronie: www.rodzina.gov.pl lub pobrać w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Rewalu. Wszystkie miejsca oferujące zniżki będą opatrzone logo „Tu honorujemy Kartę Dużej Rodziny”.

Wnioski o przyznanie Karty Dużej Rodziny można pobrać poniżej lub w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Rewalu, ul. Warszawska 31

Dodatkowych informacji udziela pracownik – Pani Aleksandra Włodarczyk

Więcej informacji pod adresem:  http://rewal.naszops.pl/httpsrodzinagovplduza-rodzinakarta-duzej-rodziny