Urząd Gminy Rewal informuje, iż inwestycja pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 832006Z – ul. Łąkowej w Trzęsaczu, Gmina Rewal” znalazła się na liście zadań rekomendowanych do dofinansowania w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. 📃💰💵🚗🛣
W ramach inwestycji planuje się przebudowę 0,59 km drogi, w tym: przebudowę jezdni, poboczy, 9 skrzyżowań, zjazdów, zatok postojowych, kanalizacji deszczowej, kolidującej sieci uzbrojenia terenu niezwiązanej z drogą, wykonanie kanału technologicznego oraz doświetlenie drogi poprzez 16 nowych lamp. 🚧🚧🚧
Zakładana wartość inwestycji to 5 412 814,94 zł, spodziewany poziom dofinansowania to 50 %, czyli 2 706 407,47 zł. 💲💲💲
Termin zakończenia inwestycji to koniec czerwca 2023 roku. 🎉🎉🎉