Niebawem rozpocznie się kolejny etap łagodzenia obostrzeń związanych z pandemią Covid-19. Od 4 maja otwarte będą mogły być hotele, pensjonaty oraz obiekty noclegowe. Ministerstwo Rozwoju w konsultacji z Głównym Inspektoratem Sanitarnym przygotowało wytyczne dla funkcjonowania tych obiektów w warunkach zwiększonego bezpieczeństwa.

Opracowane przez Ministerstwo Rozwoju oraz GIS wytyczne mają na celu zwiększenie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia pracowników hoteli i innych podmiotów oferujących miejsca noclegowe oraz gości takich obiektów. Ich przestrzeganie pozwoli na minimalizowanie ryzyka zakażenia gości oraz innych osób z zewnątrz, w tym dostawców.

Prosimy o uważne zapoznanie z wytycznymi!

Link to pobrania jest tutaj