Przypominamy, że trwają 3-miesięczne konsultacje społeczne aktualizacji programu ochrony wód morskich (aPOWM) pod hasłem „Chroń morze”. Konsultacje zaczęły się 5 lipca i potrwają do 5 października 2021 roku. Organizowane są przez Ministerstwo Infrastruktury i Wody Polskie.   

Projekt najważniejszego dokumentu strategicznego dla polskiej części Bałtyku dostępny jest na stronie Ministerstwa Infrastruktury
https://www.gov.pl/web/infrastruktura/konsultacje-spoleczne-projektu-aktualizacji-programu-ochrony-wod-morskich-apowm 

W czasie trwania konsultacji społecznych  aktualizacji programu ochrony wód morskich każdy może zgłosić uwagi do  projektu dokumentu  m.in. poprzez formularz on-line  https://chronmorze.eu/formularz-zglaszania-uwag-i-wnioskow/

Szczegóły dotyczące sposobu składania uwag znajdują się w zakładce Konsultacje https://chronmorze.eu/konsultacje/  Zapobieganie degradacji środowiska morskiego, ograniczenie zanieczyszczeń i odtwarzanie ekosystemów to część działań wskazanych w aPOWM. Zaproponowane w programie rozwiązania będą miały pozytywny wpływ na gospodarkę wodną, transport morski, rybołówstwo, turystykę, ale także na życie każdego z nas,gdyż troska o Bałtyk to nasz wspólny cel.   

Więcej na :   https://chronmorze.eu/