Wójt Gminy Rewal informuje, iż do dnia 25 czerwca 2020r. z nieruchomości zarządzanych przez Gminę Rewal, w szczególności z pasa drogowego – dróg,  chodników,  ciągów pieszo – jezdnych,   ogrodzeń,   zejść na plaże,  placów zabaw  należy usunąć wszelkie tablice i urządzenia reklamowe (np. tablice, banery, naklejki, potykacze) zamontowane lub umieszczone bez uzgodnienia z Urzędem Gminy Rewal.

Tablice i urządzenia reklamowe nieusunięte w podanym terminie zostaną zdemontowane/ usunięte i złożone na terenie spółki Wodociągi Rewal Sp. z o.o.